Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Bartosz Iwanowski jest właściwy miejscowo do prowadzenia postępowania, gdy miejsce zamieszkania albo siedziba dłużnika znajduje się w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Wrocław – Fabryczna i Wrocław – Psie Pole albo gdy ta właściwość wynika w przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego (art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji).


document icon

Wykaz ulic obejmujących właściwość